Návšteva z Domova u fontány, Pŕelouč, ČR

V súlade s Plánom spoločných akcií Prešovského samosprávneho kraja a Pardubického kraja sme uvítali v našom zariadení zamestnancov Domova u fontány, Přelouč, Pardubický kraj, ktorí u nás strávili tri krásne dni.

Účelom plánovaného výmenného pobytu bolo obnovenie vzájomných vzťahov, prerušených v kovidovej dobe, a výmena nových poznatkov, skúseností a metód práce v oblasti starostlivosti o prijímateľov soc.služieb medzi pracovníkmi oboch zariadení, výmena skúseností z inšpekcie sociálnych služieb v Domove u fontány a aplikácia výstupov z kontrolných činnosti do praxe. Výmenného pobytu sa zúčastnil riaditeľ Domova u Fontány Mgr. Martin Šveřepa, manažer kvality Mgr. Rastislav Ostríž, Bc. Jaroslava Šimková, vedúca úseku starostlivosti o prijímateľov a Bc. Zuzana Kejdová, vedúca oddelenia sociálnej práce.

Hostia si pozreli priestory novozrekonštruovaných častí nášho zariadenia. Stretli sa aj so zamestnancami PSK, s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny p. PhDr. Viktorom Gumanom a PhDr. Jaroslavom Makatúrom, tretím podpredsedom PSK. V rámci stretnutia boli predstavené ďalšie ciele vzájomnej spolupráce oboch krajov, systémy finančného ohodnotenia zamestnancov v sociálnych službách, boli predstavené pripravované projekty CSS AMETYST a Domova u fontány so zameraním na rozvoj kvality poskytovaných služieb s dôrazom na starostlivosť o klientov a na oblasti materiálno-technického rozvoja zariadení.

S vedením Domova u fontány sme prediskutovali prínosy zavedenia paliatívnej starostlivosti pre zariadenie a prijímateľov. Taktiež sme si vymenili skúseností v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti v nadväznosti na systém vykazovania zdravotných úkonov, systém podávania informácii a kontrolnú činnosť.

V podobných vzájomných stretnutiach by sme chceli pokračovať aj naďalej, chceme, aby sa výmenných pobytov zúčastňovali aj ostatní zamestnanci priamej práce, ako to bolo v minulosti.

V Tovarnom dňa 30.6.2023

2×24.6.23

««« Predchádzajúci text: Výlet prijímateľov Nasledujúci text: GULÁŠPÁRTY v country štýle »»»

administrator | 14. 7. 2023 Pi 11.07 | Administrátor | trvalý odkaz | tlač | 24x

Komentáre ku textu

- Formulár pre nový komentár

K textu nebol napísaný žiadny komentár.

Pridaj komentár!Príspevok je formatovaný Texy! syntaxou. Nie je povolené HTML, odkazy sa prevádzajú automaticky.

Odpověd: <%PrvniOdpoved%> <%DruhaOdpoved%>