Kontakty a informácie

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Nadriadený orgán:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Adresa zariadenia:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117

094 01 Tovarné

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Riaditeľ Centra sociálnych služieb AMETYST:

PhDr. Jozef Sabol

e-mail: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

Tel. a fax: 057/44 95 225

mobil: 0917 744 296

Vedúci zamestnanci Centra sociálnych služieb AMETYST:

  • Ing. Danka Fuňová, vedúca ekonomiky a vnútornej prevádzky

e-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk alebo d.funova@cssametyst.eu

Tel.: 057/4495234

mobil: 0911 694 120 alebo 0917 411 473

  • PhDr. Marta Lešková, koordinátor priamej práce s prijímateľmi soc. služieb a garant soc. práce

e-mail: sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

tel: 057/4495234

mobil:0911 694 117

  • Mgr. Andrea Vargová,koordinátor priamej práce s prijímateľmi soc. služieb a garant zdravotnej starostlivosti

e-mail: a.vargova@cssametyst.eu

tel: 057/4495238

mobil: 0911 694 119

  • Ľubica Katinová, vedúca stravovacej prevádzky

e-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

tel: 057/4495234

mobil: 0911 694 121

Napísal default, tlač, prečítané 20120x