Kontakty a informácie

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Nadriadený orgán:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálny

Adresa zariadenia:

Centrum sociálnych služieb AMETYST
094 01 Tovarné 117

Riaditeľ Centra sociálnych služieb AMETYST:

PhDr. Jozef Sabol
e-mail: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Tel. a fax: 057/44 95 225 mobil: 0917 744 296

Vedúci zamestnanci Centra sociálnych služieb AMETYST:

tel: 057/4495234 mobil:0911 694 117

  • Mgr. Andrea Vargová,koordinátor priamej práce s prijímateľmi soc. služieb a garant zdravotnej starostlivosti

    e-mail: a.vargova@cssametyst.eu

tel: 057/4495238 mobil: 0911 694 119

tel: 057/4495234 mobil: 0911 694 121

mobil: 0911 694 120 alebo 0917 411 473


Napísal default, tlač, prečítané 18485x