VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117

094 01 Tovarné

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Tel: +4210574495234 alebo 0574885791

e-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

Internetová adresa : www.cssametyst.eu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Verejné obstarávanie vykonávané v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál TRANSPAREX udelil Centru sociálnych služieb AMETYST ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho zariadenia v očiach občanov a celého Slovenska.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX. prevádzkuje.

Rok 2023

AKTUÁLNE

xxxxxxxx

NEAKTUÁLNE

Obuv pre zamestnancov CSS AMETYST

Odevy pre zamestnancov CSS AMETYST

Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky

Pracie prostriedky

Kancelárske potreby a tonery

Čistiace prostriedky

Rok 2022

AKTUÁLNE

NEAKTUÁLNE

OOPP pre personál údržby a kuchyne CSS AMETYST

Pracovná obuv pre zamestnancov CSS AMETYST

Pracovné odevy pre zamestnancov CSS AMETYST

Sprchovacia hygienická stolička s hydraulickým zdvihom a vakový elektrický zdvihák so sieťovým vakom

Kancelárske potreby a tonery

Spotrebný tovar pre potreby bežnej prevádzky

Rukavice pre potreby bežnej prevádzky

Oprava chodby DSS na 1. poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST

Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Tovarné

Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu

Montované sklady na odpad

Rok 2021

Rôzne potraviny

Potraviny – Mäsové výrobky

Potraviny – Mäso

Potraviny – Ovocie a zelenina

Potraviny – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka

  • Výzva – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka („stiahnuť PDF)“:
  • Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – Chlieb a pečivo

Pracie prostriedky

Čistiace prostriedky

Spotrebný tovar

Kancelárske potreby a tonery

Nákup plynového varného kotla

Mrazené a chladené potraviny

Stavebný dozor na inv.akciu Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST

Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST

Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST

Rok 2020

Rôzne potraviny


Potraviny – Ovocie a zelenina


Potraviny – Mäsové výrobky


Potraviny – Mäso


Potraviny – Chlieb a pečivo


Mrazené a chladené potraviny


Potraviny – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka


Búracie práce, búranie hospodárskej budovy


Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ


Pracovné odevy


Pracovná obuv


Čistiace prostriedky


Pracie prostriedky


Rukavice


Spotrebný materiál


Rekonštrukcia fasády a interiérov ZPB

V prípade záujmu o obhliadku volať PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST, tel.: 0905347754, Ing. Danka Fuňová, tel.: 0911694120

Výkaz výmer + projekty + stavebné povolenie dodáme záujemcom na CD


Rok 2019


Rôzne potraviny


Potraviny – ovocie a zelenina


Potraviny – mäsové výrobky


Potraviny – mäso


Potraviny – mlieko, mliečne výrobky a vajíčka


Mrazené a chladené potraviny


Potraviny – Chlieb a pečivo


Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ – prízmie CSS AMETYST


Nákup konvektomatu


Rok 2018

Potraviny – Mäso a mäsové výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – DSS prízemie

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rekonštrukcia kúpeľne a priľahlých priestorov – prízemie CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Ovocie a zelenina

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rok 2017

Kancelárske potreby a tonery

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mäso a mäsové výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Spotrebný materiál rôznych druhov

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Čistiace prostriedky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava chodby – prízemie a vestibul CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Výmena výťahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výťahovej šachty

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Výmena okien a dverí vybraných objektov CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – ovocie a zelenina

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch“

Informácia o zadávaní zákazky" (stiahnuť PDF)

Rekonštrukcia umývacieho priestoru kuchyne vrátane strojového a technického vybavenia

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Čistiace prostriedky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – I. poschodie hl. budovy CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rok 2016

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracie prostriedky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracovné odevy a obuv (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava chodby DSS -II. poschodie (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – rôzne potravinárske výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mrazené výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäsové výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäso (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – vajcia (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – ryby a majonézové šaláty (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – chlieb a pečivo (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava 20 izieb na I. poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Vytváranie bezbariérového prostredia – spoločenská miestnosť CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Rekonštrukcia práčovne a výmena strojového vybavenia práčovne (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava chodby DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

Rok 2015

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava toaliet DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace a dezinfekčné prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čerstvé vajíčka(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Ryby a majonézové šaláty(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Rôzne potravinárske výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky- polotovary(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mrazená zelenina(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mlieko a mliečne výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäsové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäso(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Výrobky špeciálnej výživy(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIE- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Všeobecné informácie k obstarávaniam(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Vytváranie bezbariérového prostredia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Terapeutická miestnosť- výroba a montáž nábytku(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Stavebný dozor k predmetu zákazky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 5 izieb ŠZ pre prijímateľov v CSS AMETYST(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Decentralizácia vykurovania areálu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava WC- DSS-1.poschodie v zariadení(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 7 izieb pre prijímateľov soc. služieb(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Potraviny(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Zhotovenie nábytku do izieb pre príjmateľov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA-O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia o vysledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

9 – miestné motorové vozidlo Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v zmysle § 44 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


9 – miestné motorové vozidlo – Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


PLYN-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF) 

  • Štvrťročné súhrnné správy

Súhrnné správy sú zverejňované v profile VO : https://www.uvo.gov.sk/…/detail/1691?…

|--------------------------------
| Obdobie|Počet|Celková hodnota s DPH|
|--------------------------------
| 01.01.2018 – 31.03.2018 |0| 0,00 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.01.2018 – 31.03.2018 |0| 0,00 EUR|
| 01.10.2017 – 31.12.2017 |0| 0,00 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.10.2017 – 31.12.2017 |9| 229 160,11 EUR|
| 01.07.2017 – 30.09.2017 |1| 46 198,08 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.07.2017 – 30.09.2017 |1| 47 388,00 EUR|
| 01.04.2017 – 30.06.2017 |4| 102 364,67 EUR|
| 01.01.2017 – 31.03.2017 |0| 0,00 EUR|
| 01.10.2016 – 31.12.2016 |10| 216 610,10 EUR|
| 01.07.2016 – 30.09.2016 |1| 46 564,35 EUR| Správa o zákazkách z EKS
| 01.07.2016 – 30.09.2016 |2| 90 712,70 EUR|
| 18.04.2016 – 30.06.2016 |1| 35 312,16 EUR|
| 01.04.2016 – 18.04.2016 |1| 4 094,28 EUR|
| 01.01.2016 – 31.03.2016 |2| 18 419,02 EUR|
| 01.10.2015 – 31.12.2015 |27| 62 504,74 EUR|
| 01.07.2015 – 30.09.2015 |20|292 168,90 EUR|
| 01.04.2015 – 30.06.2015 |19| 42 145,13 EUR|
| 01.01.2015 – 31.03.2015 |17| 38 236,21 EUR|
| 01.10.2014 – 31.12.2014 |23| 57 435,53 EUR|
| 01.07.2014 – 30.09.2014 |13| 28 152,61 EUR|
| 01.04.2014 – 30.06.2014 |11| 19 536,06 EUR|
| 01.01.2014 – 31.03.2014 |12| 33 431,49 EUR|
| 01.10.2013 – 31.12.2013 |22| 43 647,17 EUR|
| 01.07.2013 – 30.09.2013 |12| 28 320,08 EUR|
| 01.04.2013 – 30.06.2013 |5 | 7 407,56 EUR|
| 01.01.2013 – 31.03.2013 |2 | 2 224,30 EUR|
| 01.01.2012 – 31.03.2012 |2 | 2 918,94 EUR|
| 01.04.2012 – 31.06.2012 |8 | 30 946,54 EUR|
| 01.07.2012 – 30.09.2012 |3 | 25 119,38 EUR|
| 01.10.2012 – 31.12.2012 |12| 82 790,89 EUR|

 

Napísal administrator, tlač, prečítané 15154x