VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117

094 01 Tovarné

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Tel: +4210574495234

Fax:+4210574495225

e-mail: d.funova@cssametyst.eu

Internetová adresa : www.cssametyst.eu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Verejné obstarávanie vykonávané v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


AktuálneNeaktuálne


Potraviny – Mäso a mäsové výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť XLS)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť DOCX)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť XLS)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť DOCX)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť XLS)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť DOCX)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť XLS)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť DOCX)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť XLS)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť DOCX)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – DSS prízemie

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť DOCX)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rekonštrukcia kúpeľne a priľahlých priestorov – prízemie CSS AMETYST

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 1 k výzve (stiahnuť DOCX)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Ovocie a zelenina

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha č. 2 k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Kancelárske potreby a tonery

Výzva (stiahnuť PDF)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mäso a mäsové výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Výzva (stiahnuť PDF)

Príloha k výzve (stiahnuť XLS)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Výzva (stiahnuť PDF)

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Spotrebný materiál rôznych druhov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Spotrebný materiál rôznych druhov (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Čistiace prostriedky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Čistiace prostriedky (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodby – prízemie a vestibul CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava chodby – prízemie a vestibul CSS AMEYST (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Výmena výťahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výťahovej šachty (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Výmena výťahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výťahovej šachty (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Výmena okien a dverí vybraných objektov CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Výmena okien a dverí vybraných objektov CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Potraviny – ovocie a zelenina (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – ovocie a zelenina (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch“ (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch“ (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia umývacieho priestoru kuchyne vrátane strojového a technického vybavenia (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Rekonštrukcia umývacieho priestoru kuchyne vrátane strojového a technického vybavenia (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Čistiace prostriedky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Čistiace prostriedky (stiahnuť PDF)

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – I. poschodie hl. budovy CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – I. poschodie hl. budovy CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracie prostriedky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracovné odevy a obuv (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava chodby DSS -II. poschodie (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – rôzne potravinárske výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mrazené výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäsové výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäso (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – vajcia (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – ryby a majonézové šaláty (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – chlieb a pečivo (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava 20 izieb na I. poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Vytváranie bezbariérového prostredia – spoločenská miestnosť CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Rekonštrukcia práčovne a výmena strojového vybavenia práčovne (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava chodby DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava toaliet DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace a dezinfekčné prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čerstvé vajíčka(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Ryby a majonézové šaláty(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Rôzne potravinárske výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky- polotovary(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mrazená zelenina(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mlieko a mliečne výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäsové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäso(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Výrobky špeciálnej výživy(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIE- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Všeobecné informácie k obstarávaniam(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Vytváranie bezbariérového prostredia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Terapeutická miestnosť- výroba a montáž nábytku(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Stavebný dozor k predmetu zákazky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 5 izieb ŠZ pre prijímateľov v CSS AMETYST(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Decentralizácia vykurovania areálu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava WC- DSS-1.poschodie v zariadení(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 7 izieb pre prijímateľov soc. služieb(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Potraviny(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Zhotovenie nábytku do izieb pre príjmateľov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA-O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia o vysledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

9 – miestné motorové vozidlo Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v zmysle § 44 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


9 – miestné motorové vozidlo – Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


PLYN-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF) 

Napísal administrator, tlač, prečítané 7713x