Sponzori

Srdečne ďakujeme sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2024:

 • Medpartner s.r.o., Prešov
 • MUDr. Ján Popaďák, Vranov nad Topľou

Srdečne ďakujeme sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2023:

 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • UNAMED, s.r.o., Prešov
 • Medpartner s.r.o., Prešov
 • MSM VZP s.r.o., Kopčanská 35, Holíč
 • Anna Petrovková, Košice – Juh
 • Koľko lásky o.z., Hrubá Borša
 • M.Komár, Kolonica
 • Život po porážke, n.o., Bratislava

Srdečne ďakujeme sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2022:

 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • UNAMED, s.r.o., Prešov
 • Medpartner s.r.o., Prešov
 • Anna Zozuľáková, Čertižné 143
 • HAGARD:HAL, spol. s r.o., Nitra
 • Jozef Bučko, Sopkovce 40

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2021:

 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Ing. Iveta Bochterová, Nižný Hrušov
 • Medpartner s.r.o., Prešov
 • Anna Hnatová, Plavnica
 • Vladimír Makara, Družstevná pri Hornáde
 • František Demko, Trebišov
 • Andrej Kovaľ, Prešov
 • Stonebridge, Hlinné

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2020:

 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov
 • HRUBOVČÁK Miloš, Jasenov, Humenné
 • Mgr. Mária Chovanová, Košarovce
 • Matta, s.r.o., Poša
 • KOPKO Anton, Vranov nad Topľou
 • Ing.Ján Družbacký, Gelnica
 • Nadácia EPH
 • Architekt Dzurco, s.r.o., Vranov nad Topľou
 • SNOWBALL COMMUNICATONS, s.r.o., Bratislava
 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Bratislava
 • Pavol Katin, Vechec

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2019:

 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov
 • Medpartner, s. r. o., Hollého 3, 080 01  Prešov
 • TRIBE, kom. spol., Medzianky 88, 094 31 Medzianky
 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • TRIBE, kom. spol., Medzianky 88, 094 31 Medzianky
 • URBANOVÁ Júlia, Prostějovská 6324/95, 080 01 Prešov
 • MUDr. Miloš Mika – ORTMEDI, s. r. o., Komenského 828, 069 01 Snina
 • REPROS- Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
 • BAKAJSA Vladislav, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov
 • SLANINA Peter, Ul. 17. novembra 172, 080 01 Prešov
 • Mgr. FUŇA Ján, Tovarné 101, 094 01 Tovarné
 • ŠVARNÝ Marián, 094 02 Benkovce
 • MSM VZP, s. r. o., Kopčanská 35, 908 51  Holíč
 • MUDROŇOVÁ Marcela, Tovarné 107, 094 01 Tovarné
 • TRI ES – Peter Babinčák, Tovarné 290, 094 01 Tovarné
 • JOZEFOVÁ Daniela, Malá Domaša 134, 094 02 Malá Domaša
 • OBICKÝ Stanislav, Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2018:

 • Medpartner, s. r. o., Hollého 3, 080 01  Prešov
 • REPROS- Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
 • CWS BOCO Service center, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava
 • HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov
 • Vladislav BAKAJSA, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov
 • MSM VZP, s. r. o., Kopčanská 35, 908 51 Holíč
 • MUDr. Miloš MIKA, ORT MEDI, s. r. o., Komenského 828, 069 01 Snina

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2017:

 • CASTILION, s. r. o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 • FARMAKOL, s. r. o., Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Ing. Slávko RODÁK, Svätopluková 2726/23, 058 01 Poprad
 • Mária PALEJOVÁ, Topoľovka 122, 067 45 Topoľovka
 • REPROS- Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
 • Vladislav BAKAJSA, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov
 • Jozef HLAD, Mierová 1405/13, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Valter SESTRIENKA, Puškinova 1078/28, 093 03 Vranov nad Topľou, Čemerné
 • Bukóza Invest, spol. s r. o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
 • PhDr. Miroslav CANGÁR, PhD., J. Bottu 1134/4, 050 01 Revúca
 • Erika PLIŠKOVÁ, Košická 2507/366, 066 01 Humenné
 • Dušan HUDACKÝ, Dlhá 727/150, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Mgr. Andrea VARGOVÁ, Tovarné 206, 094 01 Tovarné
 • Jozef SABOL, Košarovce 122, 094 06 Košarovce
 • Ľubica KATINOVÁ, Slánska 471/72, 094 12  Vechec
 • STELL, s. r. o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
 • ARJO- HUMANIC SK, s. r. o., Školská 428/1, 059 35 Batizovce
 • ELMIT, s. r. o., M. R. Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Ján PODOLINSKÝ, Myslina 95, 066 01 Myslina
 • PHARM, s. r. o., Javorová 6, 949 01 Nitra
 • Ing. Matúš ČURA, Hlinky 293/36, 091 01 Stropkov

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2016:

 • FARMIS, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • REPROS- Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
 • CASTILION, s. r. o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 • Ondřej Fober – FOBER, Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Vladislav BAKAJSA, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov
 • Architekt Dzurco, s. r. o., Námestie slobody 1492, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Hotel SIPOX, Mlynská 468/2, 059 38 Štrba
 • TESCO STORES SR, a. s., Duklianskych hrdinov 31, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Mgr. Erika Kosťová, Ohradzany 176, 067 22 Ohradzany
 • Iveta Šuľová, Tovarné 233, 094 01 Tovarné
 • PhDr. Miroslav Cangár, PhD., J. Bottu 1134/4, 050 01 Revúca

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2015:

 • 7P s.r.o., Herlianska 1077, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Mgr. Andrea Vargová, Tovarné, 094 01
 • Peter BABINČÁK- TRI ES, Tovarné 290, 094 01
 • Vladislav BAKAJSA, Nižný Hrušov 432, 094 22
 • A. Palenčíková- Drogéria, Duklianskych hrdinov 1001, 093 01 Vranov nad Topľou
 • TRIBE kom.spol., B. Nemcovej 1154, 093 01 Vranov nad Topľou
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • FARMIS, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov
 • UNAMED, s.r.o., Prešov

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2014:

 • Dudová Anna,Ruský Kazimír,
 • OPTPM,Bežovce 216/213, 072 53 Bežovce
 • Vladislav Bakajsa,Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov
 • Ing. Stanislav KONTROŠ,Potočná 31, 080 06 Prešov
 • Stavivá- Jozef Harvan,Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné
 • REPROS- Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • TRIBE kom.spol., B. Nemcovej 1154, Vranov nad Topľou
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov
 • FARMIS, s.r.o., Hollého3, 080 01 Prešov

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2013:

 • Stanislav Obický, honorárny konzul Ukrajiny,Vranov n/T
 • DYNAMIC LP s.r.o., Snečná 2578, Vranov
 • Podielnické družstvo ONDAVA , Stropkov
 • Unitrade s.r.o. , Čemernianska 2, Vranov
 • Ján Onduš, Prievidza
 • Vladislav BAKAJSA, Nižný Hrušov 432
 • Peter Treciak, SKLORAM, Bernolákova 1030, 093 01 Vranov n/T
 • Tatiana Forgačová – REPROS, Ľubochnianska 2, 080 01 Prešov
 • Hudák, s r.o., Čaklov 52
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • FARMIS, spol. s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, 080 01 Prešov
 • ELA Vranov nad Topľou s.r.o., Námestie slobody 1248, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Michal Matta – čalúnictvo, Budovateľska 1269/1, 093 01 Vranov nad Topľou

Týmto ďakujeme naším sponzorom za ich finančné aj nefinančné sponzorské dary v roku 2012:

 • PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou
 • OTPM Bežovce, 072 53 Bežovce
 • ACHILLES, s.r.o., Herlianska 1019 093 03 Vranov nad Topľou
 • ELA Vranov nad Topľou s.r.o., Námestie slobody 1248, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Jozef Balog, Športová 3, 071 01 Michalovce
 • FARMIS, spol. s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov
 • UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, 080 05 Prešov
 • Ján Novák, Čičava 62 093 01 Vranov nad Topľou
 • Truchan Pavol, Eduard Michalov, Eduard Michalov – Stolárstvo – čalúnnictvo, Budovateľská 1278, 093 01 Vranov nad Topľou
 • HARTMANN – RICO, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Humeník Štefan – DOMO, Lúčna 819/11, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Vincent Antoš – ELEKTROMONTÁŽE, B. Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Tatiana Forgáčová- REPROS , Ľubochnianska 2, 080 01 Prešov
 • Anton Rusnák,Nižný Hrabovec 406, 094 21 Nižný Hrabovec
 • VHA, s.r.o, Mierová 6/327, 068 01 Medzilaborce
 • ELSATEX- Ing Sarik František, Námestie Slobody 3,093 03 Vranov nad Topľou
 • Ing Michal Mudrák, Veterná 978, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Palenčíková Agnesa- farby, laky, drogéria, Duklianskych hrdinov 1001, 093 01 Vranov nad Topľou
 • DYNAMIC LP s.r.o., Slnečná 2578, 093 01 Vranov nad Topľou
 • TRIBE, kom. spol., Medzianky 88

 

Napísal administrator, tlač, prečítané 5359x