Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

Vianoce sú magické obdobie, ktoré prichádzajú raz ročne. Sú veselé, plné lásky a priateľov, ktorí prinášajú skutočnú radosť. Keďže tento rok je rokom, kedy sa začali nosiť rúška a zrazu bolo najdôležitejšie to, aby sme všetci ostali zdraví, obmedzili sa spoločné stretnutia – či už s rodinou alebo blízkymi priateľmi. Našli sa však dobrí ľudia, ktorí aspoň darčekom potešili našich prijímateľov. Týmto by sme chceli poďakovať Bc. Dutkovičovej a Základným školám v Tovarnom, Hlinnom, Ondavských Matiašovciach a Cirkevnej škole Narnia v Pezinku, ktorí sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a zabezpečili pre našich prijímateľov štedré darčeky. Prajeme Vám, aj všetkým Vašim blízkym v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti. Ďakujeme, vďační prijímatelia CSS AMETYST

vianoce_1 2020
vianoce_2 2020

administrator | 4. 1. 2021 Po 10.56 | Administrátor | 0 komentárov | 36x

Poďakovanie p. Hajdúchovej

Veľmi si vážime nasledovné slová p. Hajdúchovej, ktoré nám zaslala na e-mailovú poštu :

*Dobrý deň,

dovoľte mi sa touto cestou poďakovať celému personálu CSS Ametyst v Tovarnom, ktorý sa staral o moju mamu Valériu. Ďakujem Vám za príkladnú starostlivosť, láskavosť, obetavosť a ústretovosť, s ktorou ste sa o moju mamu starali v jej neľahkom boji s jej chorobou. Ďakujem za ľudský a taktiež za profesionálny prístup, či už k pacientom alebo ich rodinným príslušníkom. Viem, že u Vás bolo o ňu vždy príkladne postarané, za to Vám patrí moja veľká vďaka a úcta.

Na záver želám celému personálu CSS Ametyst veľa zdravia, síl a odhodlania vo Vašom súkromnom aj pracovnom živote.

S pozdravom

Jana Hajdúchová, dcéra*

administrator | 15. 12. 2020 Ut 11.39 | Administrátor | 0 komentárov | 37x

Poďakovanie predsedovi PSK

Milí priatelia, veľmi radi zverejňujeme poďakovanie, ktorého kópiu nám zaslala vďačná príbuzná, pričom originál zaslala predsedovi PSK :

Vážený pán predseda,

dovoľte v tomto čase poďakovať za Vašu starostlivosť, ktorú venujete CSS Ametyst Tovarné.
Dovolím si to pripomenúť, zvlášť teraz v tejto neštandardnej situácií, za ktorú nikto z nás
nemôže. A ani zamestnanci CSS Tovarné.

Vo februári 2018 mi do tohto domova prijali mamku, na špecializované oddelenie. Od februára 2018 som ju každý deň navštevovala, až do marca 2020 /karanténa/. Veľmi detailne môžem zdokumentovať prácu všetkých ľudí, ktorí sa starajú o starkých. Obdivujem ich všetkých, ktorí to robia ako svoju prácu. Je náročné starať sa o ľudí a z celej duše venovať aj svoje srdce. Po celý čas som sa stretávala len s úctivým správaním, obetou, láskavosťou všetkých, ktorí sa snažia vytvoriť viac ako domov týmto všetkým ľuďom.

Moja vďaka patrí všetkým zamestnancom, riaditeľovi, ktorého som stretávala počas dňa, ale často aj večer, v piatok aj sviatok, prihovárať sa starkým. Chcem vyjadriť naozaj túžbu, aby sa všetko vrátilo a bolo ako predtým a všetkým v tejto dobe zaželať zdravie a vieru. Myslím na Vás a všetkých Vás ľúbim. Ste najlepší nielen pre mňa.

Vám pán predseda, želám zdravie prosím Vás, aby ste naďalej podporovali ako zriaďovateľ, tento úžasný svet starkých, ktorý v tomto zariadení máte. Lebo je prečo. Je to Vaša excelentná vizitka tomuto svetu darovať seniorom život.

S úctou

Blažena Matisová

administrator | 15. 12. 2020 Ut 11.35 | Administrátor | 0 komentárov | 35x