Krídla túžby 2018 - regionálne kolo vo Vyšnom Kazimíri

Dňa 13. 06. 2018 sa konalo vo Vyšnom Kazimíri v areáli Lysá Hora regionálne kolo Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb PSK – Krídla túžby 2018. Garantom tohto podujatia bol tento rok DSS vo Vranove nad Topľou.

Toto krásne podujatie je prehliadkou tvorivosti, nadania a schopností prijímateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji s cieľom aktivizovať ich, napomáhať ich integrácii, ako aj podporiť tradíciu stretávania sa a prezentácie ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a poskytovateľov sociálnych služieb medzi verejnosťou.

Spolu s účinkujúcimi zo 17 zariadení z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou sa aktívne zúčastnili programu aj naši prijímatelia sociálnych služieb, kde pod vedením skúsených egroterapeutiek predviedli pásmo ľudových piesní, ktoré všetkých chytili za srdce.

Odborná porota zložená zo zástupcov Úradu PSK určila troch interprétov najzaujímavejších vystúpení, ktorí vystúpia v rámci programu na slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby v DJZ v Prešove. Naši prijímatelia sociálnych služieb síce „nezvíťazili“ a nepredvedú svoje umenie na krajskom kole v Prešove, ale zúčastnili sa, a to je dôležité.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie takého podujatie.

administrator | 20. 6. 2018 St 14.46 | Administrátor | 0 komentárov | 1x

Výmenný pobyt spriatelených zariadení CSS AMETYST a DUF Přelouč

V dňoch 28.5. – 1.6.2018 sa konal ďalší výmenný pobyt prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov CSS AMETYST a Domova u fontány, Přelouč. Pobyt bol zameraný na výmenu informácií a praktických skúseností pri poskytovaní sociálnych služieb.

Pobytu sa zúčastnili štyria prijímatelia a traja zamestnanci priamej práce s prijímateľmi sociálnych služieb CSS AMETYST a štyria prijímatelia a traja zamestnanci Domova u fontány Přelouč.

V rámci výmenného pobytu sa zamestnanci i prijímatelia navzájom zapojili do bežného života a pracovného procesu partnerského zariadenia. Naši účastníci mali vo voľnom čase zabezpečenú prehliadku mesta a okolia Přelouče a prehliadku žrebčinca v Kladruboch.

My sme pre českých priateľov pripravili prehliadku mesta Humenné, výlet na hrad Čičva i spoločnú grilovačku, spojenú so spevom, rozhovormi a spomienkami.

V čase konania výmenného pobytu sa v Prahe, v Centre paliativní péče, z.ú. konalo III. odborné sympózium paliatívnej starostlivosti v domovoch pre seniorov, ktorého sme sa spolu s vedením DUF Přelouč zúčastnili a získali neoceniteľné poznatky, ktoré budú veľmi užitočné v našej práci.

DUF Přelouč ďakujeme za príjemne prežité chvíle, nové zážitky, krásne spomienky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

administrator | 20. 6. 2018 St 14.29 | Administrátor | 0 komentárov | 1x

Ocenenie "Biele srdce"

Dňa 17. 05. 2018 sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou konal pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v poradí 11. ročník „Vranovského dňa ošetrovateľstva“. Tento významný deň bol venovaný sestrám, pretože sestry sú elementárnym jadrom budovania kultúry moderného ošetrovateľstva a nositeľkami zmeny.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vranov nad Topľou pri tejto príležitosti ocenila v rôznych kategóriách sestry a pôrodné asistentky za ich obetavú, profesionálnu prácu, za starostlivosť a ľudský prístup v ošetrovateľstve.

Pre CSS AMETYST je veľkým potešením, že medzi ocenenými sestrami bola aj naša dlhoročná zamestnankyňa

Bc. Magdaléna Barnová, ktorá získala ocenenie v kategórii „Sestra z praxe v zariadení sociálnych služieb“.

20180517_102950

K získanému oceneniu jej srdečne blahoželáme a do budúcna prajeme veľa pracovných úspechov.

administrator | 25. 5. 2018 Pi 09.02 | Administrátor | 0 komentárov | 12x