Umývam si ruky, chránim seba i teba ...

V rámci grantového programu Oporný bod – COVID-19 Nadácie EPH pre znevýhodnené skupiny bolo zariadenie CSS AMETYST úspešným žiadateľom o príspevok Nadácie EPH projektom „Umývam si ruky, chránim seba i teba …“ . Cieľom projektu bolo zabezpečiť maximálnu dostupnosť dezinfekcie (jeden zo základov ochrany pred COVIDOM-19 / rúško-odstup-dezinfekcia) všetkým prijímateľom sociálnych služieb i zamestnancom vo všetkých objektoch CSS AMETYST, pri všetkých vstupoch do budov, v klubovniach, pred izolačkami a v neposlednom rade pri vchodoch do pripravenej „červenej zóny“ v kultúrno-spoločenskom pavilóne. Projekt predpokladal zabezpečenie 15 ks prenosných stojanových bezdotykových dávkovačov dezinfekcie rúk s rozprašovačom a primerané množstvo alkoholového dezinfekčného roztoku. Verejným obstarávaním sa podarilo za pridelené finančné prostriedky vo výške 3 500,– € obstarať až 19 ks stabilných stojanových bezdotykových dávkovačov dezinfekcie ZM Care Spray 10+ a 36 päťlitrových bandasiek dezinfekčného prostriedku Dezinfektol IMUNA, ktorý je odporúčaný aj Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za účelom eliminácie šírenia vírusu SARS-COVID-19.

Srdečná vďaka Nadácii EPH za ústretový prístup k znevýhodneným a mimoriadne zraniteľným skupinám a obetavé a hlavne operatívne poskytnutie pomoci v čase pandémie, aj staré príslovie hovorí „ kto rýchlo dáva, dvakrát dáva …“. A my dodávame – a preto si od prijímateľov a zamestnancov CSS AMETYST zaslúži dvojnásobné ĎAKUJEME.

IMG_9316
IMG_9326AB

administrator | 12. 8. 2020 St 11.26 | Administrátor | 0 komentárov | 42x

Dobrá duša

DOBRÁ DUŠA

Už deväť rokov vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so známou československou spoločnosťou zdravotných prostriedkov a hygienických výrobkov ocenenie Dobrá duša. Ide o projekt, ktorý vznikol ako potreba uctiť si jednu z najkrajších foriem sebarealizácie, a to dobrovoľníctvo so zreteľom na pomoc seniorom. Tento rok sa do súťaže zapojilo 18 jednotlivcov a 20 zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska. Odborná porota udelila titul Dobrá duša 2019 a šek v hodnote 400 eur štyrom dobrovoľníkom a dvom zariadeniam. Jedným z ocenených bolo aj naše Centrum sociálnych služieb AMETYST. Ocenenie za vytváranie výnimočného prostredia pre dobrovoľnícku pomoc, podporu dobrých projektov pre seniorov a ochotu byť ľudským v každej chvíli odovzdal riaditeľovi zariadenia PhDr. Jozefovi Sabolovi zástupca spoločnosti p. Ľuboš Pudelský.

Ďakujeme

IMG_9307
IMG_9312

administrator | 12. 8. 2020 St 08.43 | Administrátor | 0 komentárov | 38x