Zákaz návštev od 23.9.2021 do odvolania

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117
oznamuje príbuzným a známym našich prijímateľov, že z dôvodu zvýšeného výskytu a
rozšírenia respiračných ochorení a vzhľadom na skutočnosť, že okres Vranov nad Topľou bude od 27.9.2021 červený / 1.stupeň ohrozenia, zakazuje od 23.9.2021 všetky návštevy v zariadení.

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

administrator | 22. 9. 2021 St 11.37 | Administrátor | 0 komentárov | 24x

Strihanie pásky - slávnostné ukončenie investičných akcií

1strih pasky

V CSS AMETYST sme si dňa 12.8.2021 urobili malú slávnosť. Za prítomnosti predsedu PSK PaedDr.M.Majerského PhD., poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou, zástupcov OSVaR PSK a za spevu a tanca detí z folklórnej skupiny pri ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou bola symbolicky prestrihnutá páska troch úspešne ukončených investičných akcií :

  • Rekonštrukcia fasády a interiérov ZPB
  • Rekonštrukcia teplovodu
  • Betónové oplotenie prednej časti areálu CS AMETYST.

Realizácia týchto akcií priamo ovplyvní kvalitu života prijímateľov – v ZPB príjemným bývaním v zrekonštruovanom bytovom dome, v hlavnej budove úsporou tepla, ktorým bol vykurovaný trávnik, väčšou bezpečnosťou a znížením hlučnosti od frekventovanej hlavnej cesty HN-VT. Všetky akcie boli financované Prešovským samosprávnym krajom, za čo mu patrí veľká vďaka.

administrator | 17. 8. 2021 Ut 13.10 | Administrátor | 0 komentárov | 61x

Projekt Nadácie SPP OPORA - vybavenie drevárskej dielne

CSS AMETYST bol úspešným žiadateľom o finančný príspevok v rámci Nadácie SPP v grantovom programe OPORA 2021. Finančný príspevok je poskytnutý na realizáciu individuálneho plánu rozvoja pre klienta Eduarda T. a je určený na nákup vybavenia drevárskej dielne, v ktorej náš klient trávi svoj voľný čas a manuálna činnosť, ktorá ho baví, napĺňa a u ktorej vidí aj reálne výsledky, je vlastne jeho sociálnou rehabilitáciou. Jej prostredníctvom sa zapája do komunity ostatných prijímateľov i aktivizuje a udržuje si svoje schopnosti a zručnosti.

1projekt dielna

administrator | 17. 8. 2021 Ut 12.55 | Administrátor | 0 komentárov | 30x