Fašiangy, obdobie zábavy, tanca ...

Fašiangy boli kedysi synonymom zábavy a uvoľnenia. Zhruba dvojmesačné obdobie bolo ideálne na organizovanie svadieb, zábav a tancovačiek. Spájala sa s ním celá prejáda ľudových zvykov. V širšom zmysle slova sa fašiangami nazývalo obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Dĺžka trvania fašiangov sa riadila podľa dátumu Veľkej noci a keďže Veľká noc patrí k pohyblivým sviatkom, fašiangy teda mávali každý rok inú dĺžku. Preto sa hovorilo o dlhom a krátkom fašiangu a zároveň sa žartovne dodávalo, že počas krátkeho fašiangu sa vydá každá dievka a počas dlhého len tie krajšie, lebo mládenci budú mať dostatok času na vyberanie.

My síce v našom zariadení nemáme dievky na vydaj, ale to určite nebránilo našim prijímateľom, aby si dňa 7.2.2024 pripomenuli všetky staré zvyky a veselo sa zabavili pri dobrej muzike a chutných šiškách s lekvárom. Veselá zábava, spev a tanec trvali do neskorého popoludnia a mnohí z nich určite budú na tohtoročné fašiangy spomínať minimálne do Veľkej noci.

administrator | 14. 2. 2024 St 09.45 | Administrátor | 0 komentárov | 11x

Šťastné a veselé ...

11Vianoce

administrator | 20. 12. 2023 St 11.32 | Administrátor | 0 komentárov | 40x

Štedrá vianočná nádielka v podobe kolied, vinšov a darčekov

„Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte“.

Takto nám prišli zavinšovať deti zo Základnej školy Lúčna vo Vranove n/T. Vo svojich koledách nám pripomenuli čaro Vianoc. Ich vinše a koledy zneli celým zariadením a pripomenuli nám, ako sa veselo žilo v minulosti v našich dedinách. Patrí im za to veľká vďaka.

Nemala vďaka patri aj nášmu štedrému darcovi p. Stanislavovi Obickému, honorárnemu konzulovi Ukrajiny, ktorý ani tento rok nezabudol na našich prijímateľov a obdaroval ich štedrou nádielkou.

Všetkým Vám patrí naše veľké ďakujem.

Vďační klienti CSS AMETYST

administrator | 20. 12. 2023 St 11.20 | Administrátor | 0 komentárov | 48x