Čo robíme pre skvalitnenie života našich prijímateľov...

V období posledných rokov sa v našom zariadení zrealizovalo viacero projektov, hlavne v oblasti stavebníctva, ktoré prispeli k skvalitneniu a spríjemneniu života našich prijímateľov sociálnych služieb, ako aj zamestnancov.

V roku 2012 to bola:

 • oprava toaliet,
 • rekonštrukcia vzduchotechniky,
 • oprava balkónov,
 • zakúpenie hudobnej vodnej postele do Snoezelen miestnosti.

V roku 2013 bola zrealizovaná:

 • oprava podhľadov,
 • kúpa 7-miestneho auta Citroën,
 • oprava toaliet DSS na prízemí hl. budovy,
 • oprava kuchyniek na výdaj stravy, estetizácia spoločných priestorov,
 • oprava izieb prijímateľov sociálnych služieb,
 • oprava kúpeľne ŠZ.

Práce na skrášlení prostredia pokračovali aj v roku 2014, kedy bola uskutočnená:

 • oprava 9 izieb prijímateľov sociálnych služieb a nákup nábytku do týchto izieb,
 • rekonštrukcia kúpeľní so zakúpením zdviháka pre ŠZ,
 • oprava spodnej časti fasády hlavnej budovy,
 • oprava časti spojovacej chodby.

V roku 2015 sme pokračovali v oprave izieb našich prijímateľov sociálnych služieb. Celkovo bolo opravených 12 izieb. Taktiež boli zrealizované aj ďalšie projekty, ako:

 • decentralizácia vykurovania areálu,
 • oprava toaliet,
 • oprava priestorov terapeutickej miestnosti a klubovne spolu so zakúpením nového interiérového vybavenia a počítačovej zostavy,
 • nákup interiérového vybavenia a nábytku do izieb (skrine, poličky, nočné stolíky, dosky za posteľ).

Podobne ako predchádzajúce roky, aj rok 2016 bol plný úspešne zrealizovaných projektov, ako:

 • rekonštrukcia práčovne a výmena strojového vybavenia práčovne,
 • oprava chodby na 2. poschodí hlavnej budovy – DSS,
 • oprava toaliet na 2. poschodí hlavnej budovy – DSS,
 • opravy spevnených príjazdových plôch (prístupová cesta k bočnému vchodu do hlavnej budovy, ku garážam, k márnici),
 • vytváranie bezbariérového prostredia – spoločenská miestnosť (vybudovanie nájazdových rámp, rozšírenie vstupov a výmena dverí, osadenie protišmykovej podlahovej krytiny),
 • oprava 20 izieb na 1. poschodí hlavnej budovy.

Všetky stavebné práce prebiehali počas plnej prevádzky zariadenia. Zamestnanci vynaložili veľké pracovné úsilie pri zvládaní každodennej starostlivosti o prijímateľov, aby títo nepociťovali nepriaznivé dôsledky vykonávaných stavebných prác. Zároveň vynakladali zvýšenú námahu pri čistiacich a upratovacích prácach s tým súvisiacich, za čo im patrí veľké

POĎAKOVANIE.

Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na vyššie spomínaných projektoch akýmkoľvek spôsobom podieľali.

V podobných aktivitách plánuje CSS AMETYST pokračovať aj v tomto roku, pretože bývať a pracovať v esteticky peknom prostredí prináša pohodu a spokojnosť prijímateľov a zamestnancov.

administrator | 13. 1. 2017 Pi 13.52 | Administrátor | 0 komentárov | 6x

Vianočná akadémia 2016

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

My sme pre našich prijímateľov pripravili Vianočnú akadémiu, na ktorej spolu so svojimi deťmi, príbuznými a známymi mali možnosť vychutnať si spoločné chvíle pri bohatom programe. Predstavil sa nám detský folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, operná diva Abaházi Nagy Lívia, Helena Vrtichová a ukrajinský národný chór z Kyjeva.

Videozáznam z podujatia : https://www.youtube.com/watch?…

Televízia JOJ v CSS AMETYST : https://www.youtube.com/watch?…

administrator | 29. 12. 2016 Št 13.52 | Administrátor | 0 komentárov | 11x

...aj prijímatelia v CSS AMETYST sa pripravujú na Vianoce

Prijímatelia sociálnych služieb CSS AMETYST počas celého roka aktívne vypĺňajú svoj voľný čas, či už účasťou na rôznych aktivitách alebo v kluboch ručných prác, kde vyrábajú rôzne výrobky. Tie potom prezentujú na výstavách organizovaných Prešovským samosprávnym krajom. Ani tento rok nechýbali výrobky našich prijímateľov na Veľkonočných trhoch, Vianočných trhoch a trhoch počas dňa otvorených dverí na Úrade PSK.

Svojimi aktivitami sa prijímatelia aktívne pripravovali aj na očakávané vianočné sviatky. V rámci pracovnej terapie klubu ručných prác v drevárskej dielni pod vedením ergoterapeutky p. Márie Kobulníckej zhotovili unikátne dielo Betlehem, ktorý počas celých sviatkov bude skrášľovať vestibul zariadenia. Na tvorbe tohto diela sa podieľali predovšetkým p. Stulančák, ktorý vyrezával sochy a výdatne mu pomáhali p. Tichý, p. Jozefček, p. Sagan, p. Vihonský a p. Budaj.

betlehem

Snahou zamestnancov CSS AMETYST je spolu s prijímateľmi vytvoriť príjemné a harmonické prostredie, v ktorom sa môžu prijímatelia venovať svojim záľubám, realizovať svoje nesplnené sny, a tak prežiť aj v pokročilom veku dni plné aktivít a rôznych činností.

Všetci prijímatelia a zamestnanci CSS AMETYST pod vedením riaditeľa PhDr. Jozefa Sabola, chcú vyjadriť úprimné poďakovanie vedeniu a poslancom PSK, sponzorom, vrátane honorárneho konzula Ukrajiny p. Stanislava Obického a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením zaslúžili o zveľadenie CSS AMETYST a tak prispeli ku skvalitneniu života prijímateľov.

administrator | 13. 12. 2016 Ut 13.59 | Administrátor | 0 komentárov | 16x