Už päť rokov trvá priateľstvo medzi CSS AMETYST a DUF Přelouč

Veru, už je to pekných päť rokov, keď CSS AMETYST prvýkrát navštívili zamestnanci Domova u Fontány v Přelouči (ČR, Pardubický kraj) pod vedením pani riaditeľky PhDr. Danuši Fomiczewovej.

Prvá návšteva mala pracovný charakter. Stretli sa vedúci zamestnanci, aby si vymenili základné informácie o jednotlivých zariadeniach. Dohodli sme sa na výmenných pobytoch pre prijímateľov, ale aj zamestnancov. Chceli sme, aby prijímatelia získavali nové priateľstvá, spoznávali priamo i nepriamo život v inom zariadení, zaktivizovali sa pri spoločných akciách, a aby aj zamestnanci počas výmenných stáží získali nové informácie, praktické zážitky, skúsenosti, postupy, a tie neskôr uplatnili v praxi.

Nevedeli sme, ako to prijímatelia a zamestnanci budú vnímať, či bude záujem hlavne zo strany prijímateľov zúčastňovať sa na takýchto pobytoch. Počas prvej návštevy sme ešte nevedeli, že táto spolupráca nebude mať len pracovný charakter. Až neskôr, keď už sa výmenné pobyty začali aktívne realizovať sme videli, že medzi prijímateľmi a zamestnancami sa vytvorili úprimné priateľské vzťahy. Niektorí prijímatelia opakovane chceli navštíviť Domov u Fontány. Bolo to samozrejme opätovné aj zo strany prijímateľov DUF-u.

Pracovné skúsenosti, ktoré zamestnanci získali, sme zaviedli aj do našej praxe a ukázali sa ako vhodný krok do ďalšej praxe.

Výmenných pobytov sa zúčastňovali zamestnanci priamej práce, a to opatrovateľky, sestry, sociálne pracovníčky, ergoterpeutky, ale aj zamestnanci stravovacej prevádzky. Už dva roky po sebe sa konal výmenný týždeň českej a slovenskej kuchyne, kedy sme mali možnosť ochutnať jedlá spod inej pokrievky. Aj táto skúsenosť sa nám osvedčila a chceli by sme v nej každý rok pokračovať.

Záverom možno len skonštatovať, že návštevy resp. výmenné pobyty, naozaj nemajú len charakter pracovný, ale hlavne priateľský.

cz

administrator | 2. 5. 2017 Ut 08.11 | Administrátor | 0 komentárov | 25x

Výstava ručných prác

Už viackrát sme ukazovali, ako naši prijímatelia trávia svoj voľný čas účasťou na rôznych aktivitách alebo v kluboch ručných prác, či drevárskej dielni. Venujú sa rôznym činnostiam – vyšívaniu, háčkovaniu, pleteniu, šitiu vankúšov, tkaniu na tkáčskom stave, pečeniu koláčov, drevorezbe a zhotoveniu rôznych drevených výrobkov, ale aj mnohým iným činnostiam, ako je pestovanie kvetín, maľba na papier, sklo.

Všetky výrobky, ktoré sa v kluboch zhotovujú, majú prijímatelia možnosť prezentovať na rôznych výstavách – či už je to priamo v našom zariadení alebo v inom obdobnom zariadení, dokonca na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, ktorý organizuje každoročne rôzne výstavné trhy.

Jednu takúto výstavu sme pripravili aj pre našich prijímateľov p. Michala Stulančáka a p. Eduarda Tichého.

Pán Stulančák sa venoval rezbárstvu ešte keď býval doma v rodnej obci Soľ. V tejto záľube pokračuje aj v našom zariadení, kde v drevárskej dielni vytesáva rôzne sochy. Práca ho veľmi baví, venuje jej všetok svoj voľný čas. Jeho snom bolo mať svoju vlastnú výstavu. Čiastočne sme mu jeho sen splnili, keď sme prezentovali jeho výrobky na výstavných trhoch v Prešove. Ďalšiu takúto výstavu sme pripravili aj v našom zariadení v deň jeho životného jubilea 67 rokov, kde výsledky jeho práce mali možnosť vidieť aj ostatní prijímatelia a zamestnanci.

vystava 2

Pán Tichý taktiež vyrába výrobky z dreva. Na rozdiel od p. Sulančáka, ktorý vytesáva drevené sochy, p. Tichý vyrezáva drobné úžitkové predmety z preglejky, ktoré dopĺňa vlastnoručne vyrobenými ozdobnými predmetmi. Aj jeho výrobky boli súčasťou výstavy.

vystava 1

Naši prijímatelia si prácou v rôznych kluboch nielenže vypĺňajú svoj voľný čas, ale v rámci individuálneho plánovania si napĺňajú svoje nesplnené sny, resp. vypĺňajú svoj voľný čas záľubou, ktorej sa venovali aj počas svojho produktívneho života, keď ešte žili doma v rodinnom prostredí.

administrator | 28. 4. 2017 Pi 14.45 | Administrátor | 0 komentárov | 22x

Veľkonočný pozdrav od priateľov z Poľska

pozdrav polsko

administrator | 31. 3. 2017 Pi 13.34 | Administrátor | 0 komentárov | 44x