Senior olympiáda v ZSS DOTYK v Medzilaborciach

SD1

Na pozvanie seniorov zo ZSS DOTYK v Medzilaborciach sa naši piati prijímatelia zúčastnili 8. Senior olympiády v ZSS Dotyk. Súťažilo sa v šiestich disciplínach  – streľba zo vzduchovky, hod šípkami na terč, streľba loptou na bránku, hod loptou na plechovky, hod kruhom na cieľ, kolky. V troch disciplínach sme boli mimoriadne úspešní a naši prijímatelia si odniesli diplomy za prvé, druhé a tretie miesto, ale ani v ostatných disciplínach nesklamali a statočne obhajovali naše farby. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme. Dôležité nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa a hlavne užiť si krásne spoločné chvíle v kruhu priateľov. Celý deň sa niesol nielen v športovom duchu, ale aj v duchu dobrej zábavy. Odmenou všetkým bol chutný guľáš, klobáska a ďalšie iné dobrôtky. Našim priateľom z Dotyku ďakujeme za krásny deň a tešíme sa na nich aj o rok (už od zajtra začneme trénovať …).

sd2

administrator | 18. 9. 2023 Po 09.21 | Administrátor | 0 komentárov | 4x

GULÁŠPÁRTY v country štýle

V piatok 7.7.2023 sme tak trocha oprášili staré spomienky a urobili sme si po dlhšej dobe Guľáš party. Za pekného počasia, v krásnom lesnom prostredí areálu CSS sme spoločne s našimi prijímateľmi uvarili chutný guľáš. Potešila nás ich hojná účasť. Nechýbala dobrá zábava, pri ktorej nás sprevádzala naša hudobná skupina Ametyst.

1gulas

A v čom je najväčšie čaro takéhoto guľáša? No hlavne v jeho príprave – vybočenie z bežnej každodennej rutiny, celodenný pobyt v prírode, príjemná spoločnosť, dobrá hudba – príjemná party, plná zábavy a pohody.

Dobrú chuť, milí naši prijímatelia, Vám prajú sociálne pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktoré sa s Vami podieľali na jeho príprave.

party2

administrator | 14. 7. 2023 Pi 11.24 | Administrátor | 0 komentárov | 43x

Návšteva z Domova u fontány, Pŕelouč, ČR

V súlade s Plánom spoločných akcií Prešovského samosprávneho kraja a Pardubického kraja sme uvítali v našom zariadení zamestnancov Domova u fontány, Přelouč, Pardubický kraj, ktorí u nás strávili tri krásne dni.

Účelom plánovaného výmenného pobytu bolo obnovenie vzájomných vzťahov, prerušených v kovidovej dobe, a výmena nových poznatkov, skúseností a metód práce v oblasti starostlivosti o prijímateľov soc.služieb medzi pracovníkmi oboch zariadení, výmena skúseností z inšpekcie sociálnych služieb v Domove u fontány a aplikácia výstupov z kontrolných činnosti do praxe. Výmenného pobytu sa zúčastnil riaditeľ Domova u Fontány Mgr. Martin Šveřepa, manažer kvality Mgr. Rastislav Ostríž, Bc. Jaroslava Šimková, vedúca úseku starostlivosti o prijímateľov a Bc. Zuzana Kejdová, vedúca oddelenia sociálnej práce.

Hostia si pozreli priestory novozrekonštruovaných častí nášho zariadenia. Stretli sa aj so zamestnancami PSK, s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny p. PhDr. Viktorom Gumanom a PhDr. Jaroslavom Makatúrom, tretím podpredsedom PSK. V rámci stretnutia boli predstavené ďalšie ciele vzájomnej spolupráce oboch krajov, systémy finančného ohodnotenia zamestnancov v sociálnych službách, boli predstavené pripravované projekty CSS AMETYST a Domova u fontány so zameraním na rozvoj kvality poskytovaných služieb s dôrazom na starostlivosť o klientov a na oblasti materiálno-technického rozvoja zariadení.

S vedením Domova u fontány sme prediskutovali prínosy zavedenia paliatívnej starostlivosti pre zariadenie a prijímateľov. Taktiež sme si vymenili skúseností v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti v nadväznosti na systém vykazovania zdravotných úkonov, systém podávania informácii a kontrolnú činnosť.

V podobných vzájomných stretnutiach by sme chceli pokračovať aj naďalej, chceme, aby sa výmenných pobytov zúčastňovali aj ostatní zamestnanci priamej práce, ako to bolo v minulosti.

V Tovarnom dňa 30.6.2023

2×24.6.23

administrator | 14. 7. 2023 Pi 11.07 | Administrátor | 0 komentárov | 24x