FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových piesni. Aj táto pieseň odznela 22.02.2017 na fašiangovej zábave, ktorú sme pripravili pre našich prijímateľov.

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Naši prijímatelia si pripravili hudobné pásmo – symbolické pochovávanie basy. Počuli sme známe piesne i hovorené slovo, čo si pripravili členovia nášho speváckeho klubu.

Okrem našich prijímateľov sa nám predstavil aj spevácky súbor Kazarinka z Ondavských Matiašoviec.

Pozvanie na Fašiangovú zábavu prijali aj prijímatelia zo Zariadenia sociálnych služieb Dotyk v Medzilaborciach, Senior domu Svida zo Svidníka a Domova sociálnych služieb Garden v Humennom.

Nechýbali masky, tombola, pohostenie, ale hlavne dobrá nálada.

administrator | 23. 2. 2017 Št 13.00 | Administrátor | 0 komentárov | 17x

Čo robíme pre skvalitnenie života našich prijímateľov...

V období posledných rokov sa v našom zariadení zrealizovalo viacero projektov, hlavne v oblasti stavebníctva, ktoré prispeli k skvalitneniu a spríjemneniu života našich prijímateľov sociálnych služieb, ako aj zamestnancov.

V roku 2012 to bola:

 • oprava toaliet,
 • rekonštrukcia vzduchotechniky,
 • oprava balkónov,
 • zakúpenie hudobnej vodnej postele do Snoezelen miestnosti.

V roku 2013 bola zrealizovaná:

 • oprava podhľadov,
 • kúpa 7-miestneho auta Citroën,
 • oprava toaliet DSS na prízemí hl. budovy,
 • oprava kuchyniek na výdaj stravy, estetizácia spoločných priestorov,
 • oprava izieb prijímateľov sociálnych služieb,
 • oprava kúpeľne ŠZ.

Práce na skrášlení prostredia pokračovali aj v roku 2014, kedy bola uskutočnená:

 • oprava 9 izieb prijímateľov sociálnych služieb a nákup nábytku do týchto izieb,
 • rekonštrukcia kúpeľní so zakúpením zdviháka pre ŠZ,
 • oprava spodnej časti fasády hlavnej budovy,
 • oprava časti spojovacej chodby.

V roku 2015 sme pokračovali v oprave izieb našich prijímateľov sociálnych služieb. Celkovo bolo opravených 12 izieb. Taktiež boli zrealizované aj ďalšie projekty, ako:

 • decentralizácia vykurovania areálu,
 • oprava toaliet,
 • oprava priestorov terapeutickej miestnosti a klubovne spolu so zakúpením nového interiérového vybavenia a počítačovej zostavy,
 • nákup interiérového vybavenia a nábytku do izieb (skrine, poličky, nočné stolíky, dosky za posteľ).

Podobne ako predchádzajúce roky, aj rok 2016 bol plný úspešne zrealizovaných projektov, ako:

 • rekonštrukcia práčovne a výmena strojového vybavenia práčovne,
 • oprava chodby na 2. poschodí hlavnej budovy – DSS,
 • oprava toaliet na 2. poschodí hlavnej budovy – DSS,
 • opravy spevnených príjazdových plôch (prístupová cesta k bočnému vchodu do hlavnej budovy, ku garážam, k márnici),
 • vytváranie bezbariérového prostredia – spoločenská miestnosť (vybudovanie nájazdových rámp, rozšírenie vstupov a výmena dverí, osadenie protišmykovej podlahovej krytiny),
 • oprava 20 izieb na 1. poschodí hlavnej budovy.

Všetky stavebné práce prebiehali počas plnej prevádzky zariadenia. Zamestnanci vynaložili veľké pracovné úsilie pri zvládaní každodennej starostlivosti o prijímateľov, aby títo nepociťovali nepriaznivé dôsledky vykonávaných stavebných prác. Zároveň vynakladali zvýšenú námahu pri čistiacich a upratovacích prácach s tým súvisiacich, za čo im patrí veľké

POĎAKOVANIE.

Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na vyššie spomínaných projektoch akýmkoľvek spôsobom podieľali.

V podobných aktivitách plánuje CSS AMETYST pokračovať aj v tomto roku, pretože bývať a pracovať v esteticky peknom prostredí prináša pohodu a spokojnosť prijímateľov a zamestnancov.

Fotogaléria zrealizovaných projektov: https://www.youtube.com/watch?…

administrator | 13. 1. 2017 Pi 13.52 | Administrátor | 0 komentárov | 20x

Vianočná akadémia 2016

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

My sme pre našich prijímateľov pripravili Vianočnú akadémiu, na ktorej spolu so svojimi deťmi, príbuznými a známymi mali možnosť vychutnať si spoločné chvíle pri bohatom programe. Predstavil sa nám detský folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, operná diva Abaházi Nagy Lívia, Helena Vrtichová a ukrajinský národný chór z Kyjeva.

Videozáznam z podujatia : https://www.youtube.com/watch?…

Televízia JOJ v CSS AMETYST : https://www.youtube.com/watch?…

administrator | 29. 12. 2016 Št 13.52 | Administrátor | 0 komentárov | 30x