Harmonogram návštev

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MPSVaR SR zo dňa 21.04.2021, zariadenie CSS AMETYST, 094 01 Tovarné 117 vydáva s účinnosťou od 27.04.2021 Harmonogram návštev .

Podrobnosti o podmienkach návštev v zariadení, čase a hygienických opatreniach si prečítate v záložke Krízový manažment.

:-)

administrator | 26. 4. 2021 Po 12.20 | Administrátor | 0 komentárov | 6x

Veľkonočný pozdrav

VELKA NOC

administrator | 24. 3. 2021 St 14.14 | Administrátor | 0 komentárov | 18x

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

Vianoce sú magické obdobie, ktoré prichádzajú raz ročne. Sú veselé, plné lásky a priateľov, ktorí prinášajú skutočnú radosť. Keďže tento rok je rokom, kedy sa začali nosiť rúška a zrazu bolo najdôležitejšie to, aby sme všetci ostali zdraví, obmedzili sa spoločné stretnutia – či už s rodinou alebo blízkymi priateľmi. Našli sa však dobrí ľudia, ktorí aspoň darčekom potešili našich prijímateľov. Týmto by sme chceli poďakovať Bc. Dutkovičovej a Základným školám v Tovarnom, Hlinnom, Ondavských Matiašovciach a Cirkevnej škole Narnia v Pezinku, ktorí sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a zabezpečili pre našich prijímateľov štedré darčeky. Prajeme Vám, aj všetkým Vašim blízkym v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti. Ďakujeme, vďační prijímatelia CSS AMETYST

vianoce_1 2020
vianoce_2 2020

administrator | 4. 1. 2021 Po 10.56 | Administrátor | 0 komentárov | 73x