OZNÁMENIE CSS AMETYST

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydali záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

V zmysle tohto záväzného postupu a v zmysle Príkazných listov predsedu Prešovského samosprávneho kraja č. 7–9/2020 a ich dodatkov sa do odvolania ukladá:

a/ všetkým prijímateľom sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zákaz pohybu mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb (možnosť pohybu na pozemku, záhrade priľahlej k zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá)

b/ zákaz akýchkoľvek návštev prijímateľov v zariadení i v jeho areáli

c/ zákaz odovzdávania doma pripravených jedál a potravín, balíčkov z domu, tašiek s darčekmi a pod.

d/ zákaz organizovať v zariadeniach kultúrnospoločenské podujatia vrátane divadelných predstavení

e/ dodržiavať v súkromí prijímateľov aj na pracovisku zvýšený hygienicko-epidemiologický režim podľa odporúčaní orgánov verejnej správy,

Vážení príbuzní, či priatelia prijímateľov soc.služieb v CSS AMETYST, chceme Vás touto cestou ubezpečiť, že o Vašich blízkych je a bude maximálne postarané a všetci zamestnanci zariadenia sa snažia, aby naši prijímatelia nepocítili dosah mimoriadnej situácie.

administrator | 30. 3. 2020 Po 11.26 | Administrátor | 0 komentárov | 4x

Fašiangový bál

… Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide …

Od nepamäti sa naši starí rodičia počas fašiangového obdobia zabávali, veselili a tancovali. I my sme si s našimi prijímateľmi pripomenuli túto tradíciu a pripravili sme Fašiangový bál. Spolu s priateľmi z Medzilaboriec, Svidníka i Kalinova sme si zaspievali so speváckou skupinou nášho zariadenia, zabavili sme sa pri spoločenských hrách a hlavne sme si všetci spolu zatancovali a zabavili sa. Vrcholom programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Vechcovčan, ktorý všetkých naladil na tú správnu fašiangovú nôtu.

prvaa

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii: http://www.cssametyst.eu/foto-index.php?…

administrator | 2. 3. 2020 Po 11.47 | Administrátor | 0 komentárov | 16x

Fašiangy

ffasiangy

administrator | 30. 1. 2020 Št 09.17 | Administrátor | 0 komentárov | 42x