Krídla túžby

Ďalšie fotografie: 1-24
Náhľad: Krídla túžby 2017 - Regionálne kolo Svidník Náhľad: KRÍDLA TÚŽBY 2017 Náhľad: KRÍDLA TÚŽBY 2017 Náhľad Náhľad Náhľad Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad: Krídla túžby 2018 - Regionálne kolo Vyšný Kazimír Náhľad: Krídla túžby 2018 - ocenená p. Mária Dzuracká Náhľad: Krídla túžby 2018 - ocenená p. Mária Dzuracká Náhľad: Krídla túžby 2018 Náhľad: Krídla túžby 2018 - ocenená p. Mária Dzuracká Náhľad: Krídla túžby 2018 Náhľad: Krídla túžby 2017 - Regionálne kolo Svidník Náhľad: Krídla túžby 2017 - Regionálne kolo Svidník Náhľad: KRÍDLA TÚŽBY 2017 - prevzatie ocenenia "Najlepší poskytovateľ sociálnych služieb" Náhľad: KRÍDLA TÚŽBY 2017 - trojica laureátov Náhľad: Krídla túžby 2018 - ocenená p. Mária Dzuracká Náhľad
Ďalšie fotografie: 1-24