Klubová činnosť

Ďalšie fotografie: 1-29
Náhľad Náhľad: Tkáčske dielne Náhľad: Klubová činnosť Náhľad: Klubová činnosť Náhľad Náhľad Náhľad Náhľad Náhľad Náhľad: Ocenenie v súťaži „Šikovné ruce našich seniorů" Náhľad Náhľad Náhľad Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad: Výstava výrobkov prijímateľov soc. služieb - jún 2018 Náhľad Náhľad
Ďalšie fotografie: 1-29