POZOR ZMENA

Návštevy a dovolenky prijímateľov v CSS AMETYST počas vianočných sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.01.2022

DOVOLENKY PRIJÍMATEĽOV

Ak máte záujem, aby Vaši blízky strávili vianočné sviatky s Vami v rodinnom prostredí, oznámte to prosím garantovi zdravotnej starostlivosti minimálne 3 dni pred nástupom na dovolenku, na jedno z uvedených telefónnych čísel : 057/4495238, 0911694119, 0918436109.

Na základe Uznesenia MPSVaR SR, v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 platí, že prijímateľ opúšťa zariadenie na minimálne 72 hodín.

Po návrate do zariadenia prijímateľ bude otestovaný a bude povinný sa podriadiť izolácii, a to nasledovne: • Očkovaný – postúpi izoláciu v trvaní 3 dní • Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – postúpi izoláciu v trvaní 3 dní. • Neočkovaný – postúpi izoláciu v lehote 5 dní.

Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými bol v styku.

Po ukončení izolácie bude prijímateľ opätovne otestovaný.

NÁVŠTEVY

Prijímateľom, ktorí nebudú môcť zotrvať v domácom prostredí minimálne 72 hodín, budú umožnené návštevy v režime OTP v priestoroch CSS AMETYST vyhradených pre návštevy. Za návštevnú miestnosť sa považuje kultúrno-spoločenská sála. Maximálny počet návštev na deň je 8. Jedného prijímateľa môžu navštíviť max. 2 osoby.

Návšteva vyplní Čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze, preukáže sa dokladom o očkovaní, prekonaní (nie staršom ako 90 dní), alebo testovaní – Ag testom nie starším ako 48 hodín, PCR test nie starším ako 72 hodín. Počas návštevy majú prijímateľ a návštevník po celú dobu nasadený respirátor FFP 2 a musia dodržať 2 m odstup.

Dezinfekčný filter prinesených vecí prijímateľovi zostáva naďalej v platnosti.

Návštevu prosím nahláste minimálne deň vopred na telefónnom čísle 057/4495238, alebo 0911694119, alebo 0918436109.
Pri objednaní návštevy je potrebné uviesť deň, čas a počet návštevníkov. Návšteva bude zaznamenaná v Knihe návštev.

Osoby vstupujúce do zariadenia za účelom blízkej osoby sú povinné sa riadiť usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Odporúčaný časový rozsah návštev je od 9.00 hod do 14.30 hod., pričom dĺžka jednej návštevy u jedného prijímateľa sa odporúča v trvaní 30 minút. Časový rozsah osobnej návštevy je ohraničený z dôvodu prípravy prijímateľov na návštevu a dodržanie harmonogramu protiepidemiologických opatrení.

Informácie budú aktualizované v závislosti od výsledkov testovania v zariadení.

V Tovarnom, dňa16.12.2021

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

««« Predchádzajúci text: Zákaz návštev od 23.9.2021 do odvolania

administrator | 17. 12. 2021 Pi 12.25 | Administrátor | trvalý odkaz | tlač | 22x

Komentáre ku textu

- Formulár pre nový komentár

K textu nebol napísaný žiadny komentár.

Pridaj komentár!Príspevok je formatovaný Texy! syntaxou. Nie je povolené HTML, odkazy sa prevádzajú automaticky.

Odpověd: <%PrvniOdpoved%> <%DruhaOdpoved%>