OZNÁMENIE CSS AMETYST

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydali záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

V zmysle tohto záväzného postupu a v zmysle Príkazných listov predsedu Prešovského samosprávneho kraja č. 7–9/2020 a ich dodatkov sa do odvolania ukladá:

a/ všetkým prijímateľom sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zákaz pohybu mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb (možnosť pohybu na pozemku, záhrade priľahlej k zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá)

b/ zákaz akýchkoľvek návštev prijímateľov v zariadení i v jeho areáli

c/ zákaz odovzdávania doma pripravených jedál a potravín, balíčkov z domu, tašiek s darčekmi a pod.

d/ zákaz organizovať v zariadeniach kultúrnospoločenské podujatia vrátane divadelných predstavení

e/ dodržiavať v súkromí prijímateľov aj na pracovisku zvýšený hygienicko-epidemiologický režim podľa odporúčaní orgánov verejnej správy,

Vážení príbuzní, či priatelia prijímateľov soc.služieb v CSS AMETYST, chceme Vás touto cestou ubezpečiť, že o Vašich blízkych je a bude maximálne postarané a všetci zamestnanci zariadenia sa snažia, aby naši prijímatelia nepocítili dosah mimoriadnej situácie.

««« Predchádzajúci text: Fašiangový bál Nasledujúci text: Veľkonočný pozdrav »»»

administrator | 30. 3. 2020 Po 11.26 | Administrátor | trvalý odkaz | tlač | 79x

Komentáre ku textu

- Formulár pre nový komentár

K textu nebol napísaný žiadny komentár.

Pridaj komentár!Príspevok je formatovaný Texy! syntaxou. Nie je povolené HTML, odkazy sa prevádzajú automaticky.

Odpověd: <%PrvniOdpoved%> <%DruhaOdpoved%>